Over ons

Wie zijn wij

In 1998 is de Stichting Voedsel Voor Vrijheid (SVVV) opgericht om financiële ondersteuning te bieden aan een boerencoöperatie in Gracias en omgeving middels een roulerend fonds. Later zijn we overgegaan op het ondersteunen van kinderen voor beter onderwijs. In 2004 is de SVVV gefuseerd met een andere stichting die actief was in Honduras en zijn we onder de nieuwe naam Miramundo verder gegaan.

Onze missie

De stichting Miramundo heeft een educatieve missie met als doel kinderen een breed en tweetalig (Spaans en Engels) curriculum aan te bieden. Miramundo wil de leerlingen motiveren om op een verantwoorde manier zorg te dragen voor een eigen toekomst en voor het behoud van hun unieke omgeving. Bijvoorbeeld door de kinderen te leren hoe ze op een milieuvriendelijke wijze een baan in het toerisme kunnen starten.

Doelstellingen

Als Miramundo omarmen wij de duurzame ontwikkelingsdoelen en concentreren ons op het uitbannen van extreme honger en armoede, basisonderwijs voor alle jongens en meisjes en het promoten van gendergelijkheid.

Kinderen uit kansarme gezinnen

Miramundo wil door middel van beurzen zo veel mogelijk kinderen uit kansarme gezinnen binnen de school te halen. Veel families kunnen het lesgeld voor hun kinderen niet betalen. Van donaties en het lesgeld van de betalende leerlingen worden beurzen beschikbaar gesteld, zodat ook de arme kinderen toegang krijgen tot een goede opleiding. De meeste ouders van deze kinderen zijn kleine boeren uit de omgeving of alleenstaande moeders. De kinderen krijgen de kans om door middel van passend onderwijs in hun eigen omgeving een goede toekomst op te bouwen.