Doneer

Steun ons studiefonds

Uw bijdrage kan veel helpen!

Er blijft bij dit project niets aan de strijkstok hangen. Er zijn geen overheadkosten. Het project bestaat alleen uit vrijwilligers.

Frony staat in direct contact met alle kinderen / ouders. Ze overlegt hoeveel de bijdrage moet zijn en zorgt ook voor de directe betaling van de schoolkosten.

Éénmalige gift

Op korte termijn is er dringend behoefte aan laptops en internet abonnementen. We streven eenmalig naar een bedrag van € 10.000,- om de huidige nood voor de kinderen te lenigen. U kunt hiervoor een donatie geven via onderstaand formulier of u kunt zelf het bedrag over maken naar Stichting Miramundo NL78 INGB 0004 4119 22 te Deventer.

Bedrag



Periodieke gift

Tevens verstrekken we beurzen aan kinderen sinds de oprichting van Miramundo.  Het betekent een langdurige financiële ondersteuning, omdat we de kinderen de gehele schoolperiode blijven volgen. De bijdrage is afhankelijk van de inkomenspositie van de ouders. Om dit mogelijk te kunnen maken zijn we op zoek naar mensen die een periodieke schenking willen doen, omdat Miramundo een ANBI status heeft. Dit is een slimme manier van geven, want een periodieke schenking is volledig aftrekbaar bij uw belastingaangifte. 

U komt in aanmerking voor belastingvoordeel, als u aan deze drie belangrijke voorwaarden voldoet:

  1. De periodieke schenking is schriftelijk vastgelegd in een schenkingsovereenkomst.
  2. De donatie loopt 5 jaar (of langer).
  3. De gift is elk jaar hetzelfde bedrag.

Een periodieke schenkingsovereenkomst is eenvoudig te regelen en gratis. U kunt dit doen door het volgende formulier in te vullen en op te sturen naar:

Stichting Miramundo

Larenstein 13

7413 XZ  DEVENTER

RSIN nummer 813829392